گروه D لیگ قهرمانان اروپا, لیگ قهرمانان اروپا, هفته 5 گروه D لیگ قهرمانان اروپا

۰۴ آبان ۱۴۰۱ | ۲۲:۳۰

تاتنهام تاتنهام 1:1 اسپورتینگ اسپورتینگ
3-4-2-1 سیستم 3-4-2-1

تاتنهام | اسپورتینگ