بوندسلیگا آلمان, هفته 4 بوندسلیگا آلمان

۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۹:۰۰

دارمشتات دارمشتات 3:3 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
3-3-2-2 سیستم 4-2-3-1

دارمشتات | مونشن گلادباخ