بوندسلیگا آلمان, هفته 2 بوندسلیگا آلمان

۰۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

دارمشتات دارمشتات 4:1 یونیون برلین یونیون برلین
3-4-2-1 سیستم 3-3-2-2

دارمشتات | یونیون برلین