گروه D, هفته 1 گروه D

۰۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۳۰

دانمارک دانمارک 0:0 تونس تونس
3-5-2 سیستم 3-4-3
2 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
13 موقعیت گل 13
11 کرنر 9
8 خطا 10
10 ضربه آزاد 9
1 آفساید 1
6 شوت در چارچوب 1
1 مهار توپ 6

دانمارک | تونس

فوتبال ،دانمارک،تونس