بوندسلیگا آلمان, هفته 3 بوندسلیگا آلمان

۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۲:۰۰

دورتموند دورتموند 2:2 هایدنهایم هایدنهایم
4-3-3 سیستم 4-2-3-1

دورتموند | هایدنهایم