لیگ برتر ایران, هفته 14 لیگ برتر ایران

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰

ذوب آهن ذوب آهن 2:2 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
4-4-2 سیستم 4-4-2

ذوب آهن | صنعت نفت آبادان