سری آ ایتالیا, هفته 9 سری آ ایتالیا

۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۶:۳۰

ساسولو ساسولو 2:1 اینتر میلان اینتر میلان
4-3-3 سیستم 3-5-2

ساسولو | اینتر