سری آ ایتالیا, هفته 10 سری آ ایتالیا

۲۵ مهر ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰

Sampdoria badge سمپدوریا 1:0 آاس رم آاس رم
4-4-2 سیستم 3-4-1-2

سمپدوریا | آاس رم