گروه A, هفته 1 گروه A

۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۹:۳۰

سنگال سنگال 2:0 هلند هلند
4-3-3 سیستم 5-3-2
2 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
15 موقعیت گل 10
6 کرنر 7
13 خطا 13
14 ضربه آزاد 15
2 آفساید 1
4 شوت در چارچوب 3
1 مهار توپ 4

سنگال | هلند

،فوتبال،سنگال هلند