لیگ برتر ایران, هفته 7 لیگ برتر ایران

۱۰ مهر ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۰

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان 1:1 مس رفسنجان مس رفسنجان
4-4-2 سیستم 4-4-2

صنعت نفت آبادان | مس رفسنجان