لیگ برتر ایران, هفته 25 لیگ برتر ایران

۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۰

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان 1:2 مس کرمان مس کرمان
4-4-2 سیستم 4-3-3

صنعت نفت آبادان | مس کرمان