لیگ برتر ایران, هفته 23 لیگ برتر ایران

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۰

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان 1:1 ملوان ملوان
4-4-2 سیستم 5-2-1-2

صنعت نفت آبادان | ملوان