لیگ برتر ایران, هفته 5 لیگ برتر ایران

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۰

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان 2:1 نفت مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان
4-3-3 سیستم 4-3-3
0 کارت زرد 1
مهدی ممی زاده، کارت زرد رضا دهقانی،پیمان رنجبری

صنعت نفت آبادان | نفت مسجد سلیمان