لیگ برتر ایران, هفته 19 لیگ برتر ایران

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان 2:1 پرسپولیس پرسپولیس
4-4-2 سیستم 4-4-2-2

صنعت نفت آبادان | پرسپولیس