لیگ برتر ایران, هفته 3 لیگ برتر ایران

۰۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۲:۳۰

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان 1:1 پیکان پیکان
4-4-2 سیستم 4-4-2

صنعت نفت آبادان | پیکان