گروه D, هفته 2 گروه D

۰۵ آذر ۱۴۰۱ | ۱۹:۳۰

فرانسه فرانسه 1:2 دانمارک دانمارک
4-2-3-1 سیستم 3-4-3
1 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
20 موقعیت گل 9
6 کرنر 4
4 خطا 9
10 ضربه آزاد 5
1 آفساید 1
6 شوت در چارچوب 2
1 مهار توپ 4

فرانسه | دانمارک

فوتبال،فرانسه،ذانمارک