سری آ ایتالیا, هفته 27 سری آ ایتالیا

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۳۰

لاتزیو لاتزیو 0:1 آاس رم آاس رم
4-3-3 سیستم 3-4-2-1

لاتزیو | آاس رم