سری آ ایتالیا, هفته 22 سری آ ایتالیا

۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۱۵

لاتزیو لاتزیو 2:0 آتالانتا آتالانتا
4-3-3 سیستم 3-4-1-2

لاتزیو | آتالانتا