بوندسلیگا آلمان, هفته 8 بوندسلیگا آلمان

۰۹ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

لایپزیش لایپزیش 0:4 بوخوم بوخوم
4-2-2-2 سیستم 3-3-2-2

لایپزیش | بوخوم