بوندسلیگا آلمان, هفته 10 بوندسلیگا آلمان

۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

لایپزیش لایپزیش 2:3 هرتابرلین هرتابرلین
4-4-2 سیستم 4-3-3

لایپزیش | هرتابرلین