بوندسلیگا آلمان, هفته 20 بوندسلیگا آلمان

۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۰

لایپزیش لایپزیش 2:1 یونیون برلین یونیون برلین
3-4-3 سیستم 3-3-2-2

لایپزیش | یونیون برلین