لیگ برتر انگلیس, هفته 27 لیگ برتر انگلیس

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۰

لیدر لیدز 2:2 برایتون برایتون
4-2-3-1 سیستم 4-2-3-1

لیدز | برایتون