لیگ برتر ایران, هفته 22 لیگ برتر ایران

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

مس رفسنجان مس رفسنجان 0:4 مس رفسنجان | صنعت نفت آبادان
5-2-1-2 سیستم 4-3-3

مس رفسنجان | صنعت نفت آبادان