لیگ برتر ایران, هفته 2 لیگ برتر ایران

۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۰

مس رفسنجان مس رفسنجان 1:1 نساجی مازندران نساجی مازندران
4-3-3 سیستم 4-3-3

مس رفسنجان | نساجی مازندران