لیگ برتر ایران, هفته 24 لیگ برتر ایران

۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۹:۰۰

مس کرمان مس کرمان 1:1 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک
4-4-2 سیستم 4-4-2

مس کرمان | آلومینیوم اراک