لیگ برتر ایران, هفته 20 لیگ برتر ایران

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

مس کرمان مس کرمان 1:2 نساجی مازندران نساجی مازندران
5-2-1-2 سیستم 4-3-3

مس کرمان | نساجی مازندران