لیگ برتر ایران, هفته 8 لیگ برتر ایران

۱۵ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۳۰

ملوان ملوان 1:2 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
4-4-2 سیستم 4-3-3

ملوان | صنعت نفت آبادان