سری آ ایتالیا, هفته 2 سری آ ایتالیا

۰۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۰

مونزا مونزا 0:2 امپولی امپولی
3-4-2-1 سیستم 4-2-3-1

مونزا | امپولی