سری آ ایتالیا, هفته 17 سری آ ایتالیا

۱۷ دی ۱۴۰۱ | ۲۳:۱۵

مونزا مونزا 2:2 اینتر میلان اینتر میلان
3-4-1-2 سیستم 3-5-2

مونزا | اینتر