بوندسلیگا آلمان, هفته 2 بوندسلیگا آلمان

۰۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۰

مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ 3:0 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
4-2-3-1 سیستم 3-4-2-1

مونشن گلادباخ | بایرلورکوزن