بوندسلیگا آلمان, هفته 19 بوندسلیگا آلمان

۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۰

مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ 0:0 شالکه شالکه
4-2-3-1 سیستم 4-1-4-1

مونشن گلادباخ | شالکه