بوندسلیگا آلمان, هفته 9 بوندسلیگا آلمان

۱۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ 2:5 کلن کلن
4-2-3-1 سیستم 4-1-3-2

مونشن گلادباخ | کلن