سری آ ایتالیا, هفته 20 سری آ ایتالیا

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۱۵

ناپولی ناپولی 1:2 آاس رم آاس رم
4-3-3 سیستم 3-4-2-1

ناپولی | آاس رم