سری آ ایتالیا, هفته 26 سری آ ایتالیا

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۳۰

ناپولی ناپولی 0:2 آتالانتا آتالانتا
4-3-3 سیستم 3-4-1-2

ناپولی | آتالانتا