لیگ برتر ایران, هفته 12 لیگ برتر ایران

۲۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

نساجی مازندران نساجی مازندران 2:0 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
4-4-2 سیستم 4-3-3

نساجی مازندران | صنعت نفت آبادان