لیگ برتر ایران, هفته 4 لیگ برتر ایران

۰۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۰

نساجی مازندران نساجی مازندران 1:3 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
4-4-2 سیستم 4-4-2

نساجی مازندران | صنعت نفت آبادان