لیگ برتر ایران, هفته 14 لیگ برتر ایران

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

نفت مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان 1:0 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک
4-3-3 سیستم 4-4-2

نفت مسجد سلیمان | آلومینیوم اراک