لیگ برتر ایران, هفته 20 لیگ برتر ایران

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

نفت مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان 0:0 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
4-3-3 سیستم 4-4-2

نفت مسجد سلیمان | صنعت نفت آبادان