بوندسلیگا آلمان, هفته 2 بوندسلیگا آلمان

۰۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

هایدنهایم هایدنهایم 3:2 هوفنهایم هوفنهایم
4-4-2 سیستم 3-3-2-2

هایدنهایم | هوفنهایم