بوندسلیگا آلمان, هفته 4 بوندسلیگا آلمان

۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

هایدنهایم هایدنهایم 2:4 وردربرمن وردربرمن
4-4-2 سیستم 3-3-2-2

هایدنهایم | وردربرمن