بوندسلیگا آلمان, هفته 13 بوندسلیگا آلمان

۱۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 3:2 بایرن مونیخ بایرن مونیخ
4-2-2-2 سیستم 4-2-3-1

هرتابرلین | بایرن مونیخ