بوندسلیگا آلمان, هفته 9 بوندسلیگا آلمان

۱۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 2:2 فرایبورگ فرایبورگ
4-3-3 سیستم 4-2-3-1

هرتابرلین | فرایبورگ