بوندسلیگا آلمان, هفته 24 بوندسلیگا آلمان

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 1:1 ماینتس ماینتس
3-3-2-2 سیستم 3-4-2-1

هرتابرلین | ماینتس