بوندسلیگا آلمان, هفته 20 بوندسلیگا آلمان

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 1:4 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
3-4-1-2 سیستم 4-2-3-1

هرتابرلین | مونشن گلادباخ