بوندسلیگا آلمان, هفته 8 بوندسلیگا آلمان

۰۹ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 1:1 هوفنهایم هوفنهایم
4-3-3 سیستم 3-3-2-2

هرتابرلین | هوفنهایم