بوندسلیگا آلمان, هفته 17 بوندسلیگا آلمان

۰۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 5:0 وولفسبورگ وولفسبورگ
4-2-1-3 سیستم 4-5-1

هرتابرلین | ولفسبورگ