بوندسلیگا آلمان, هفته 15 بوندسلیگا آلمان

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 0:2 کلن کلن
4-4-2 سیستم 4-2-3-1

هرتابرلین | کلن