بوندسلیگا آلمان, هفته 18 بوندسلیگا آلمان

۰۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

هرتابرلین هرتابرلین 2:0 یونیون برلین یونیون برلین
4-2-1-3 سیستم 3-3-2-2

هرتابرلین | یونیون برلین