هفته 3 لیگ برتر ایران

۰۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۹:۰۰

هوادار هوادار 2:1 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک
4-4-2 سیستم 4-4-2

هوادار | آلومینیوم اراک