بوندسلیگا آلمان, هفته 25 بوندسلیگا آلمان

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

هوفنهایم هوفنهایم 1:3 هرتابرلین هرتابرلین
3-3-2-2 سیستم 3-3-2-2

هوفنهایم | هرتابرلین