بوندسلیگا آلمان, هفته 9 بوندسلیگا آلمان

۱۵ مهر ۱۴۰۱ | ۲۲:۰۰

هوفنهایم هوفنهایم 2:1 وردربرمن وردربرمن
3-3-2-2 سیستم 3-3-2-2

هوفنهایم | وردربرمن